Studeren met een functiebeperking

ADHD

Autisme

 Dyslexie

 

Overige

Studeren met een functiebeperking kost vaak extra tijd en energie. Op deze site kun je lezen op welke voorzieningen en aanpassingen je mogelijk recht hebt en hoe je dat kunt regelen. Laat mogelijkheden niet aan je voorbij gaan en laat van je horen! Hiermee kun je vaak extra studievertraging voorkomen. Soms kost het even tijd om maatregelen te treffen dus hoe eerder je je meldt hoe beter.


Functiebeperking, wat is dat?

Hiermee worden aandoeningen bedoeld die (vooralsnog) chronisch of blijvend van aard zijn en die je structureel belemmeren bij het volgen van het onderwijs en/of het afleggen van tentamens. Hieronder vallen alle motorische, zintuiglijke of psychische handicaps, maar ook functiestoornissen als dyslexie, RSI, chronische vermoeidheid, depressie, chronische ziekten e.d.

 

 

 

© 2017 TU Delft

Metamenu