Deadlines 2017-2018

3 mei t/m 31 mei 2017: 1e inschrijfperiode minors in Osiris. Externe studenten kunnen zich uitsluitend in deze periode inschrijven.

1 juli t/m 31 juli 2017: 2e inschrijfperiode minors in Osiris. Let op: alleen minors waar nog plaats is na loting staan open voor inschrijving. Overzicht gesloten minors

Minor Informatie

Aan de TU Delft verzorgen wij twee soorten minors. Dit zijn thematische minors, een samengesteld vakkenpakket rondom een bepaald thema zoals sustainability of robotics, of individuele minors. Een individuele minor stelt de student zelf samen met bijvoorbeeld een stage plus losse vakken aan de TU Delft of een andere universiteit.

1. Thematische Minor

De minor is een samenhangend pakket aan vakken welke een kleine mini-opleiding vormen.  Deze minors zijn breed en multidisciplinair opgezet, soms zelfs door meerdere faculteiten. Wil je een thematische minor doen dan ben je verplicht je aan te melden via Osiris. Een aantal van deze minors zijn open voor studenten van andere universiteiten. Je kunt op het overzicht vinden welke dat zijn.

2. Individueel samengestelde Minor

Je kunt de minorruimte gebruiken om je al wat beter voor te bereiden op een andere Master, een stage doen of een buitenlandervaring op te doen. Zelf een vrije minor samenstellen behoort ook tot de mogelijkheden. E.e.a. vereist zelfstandigheid en een ruime voorbereidingstijd. Let op de eisen die er vanuit de opleiding zelf worden gesteld. Ben je geïnteresseerd in een individuele minor? Neem contact op met je studieadviseur.

  • Vrije minor / Schakelminor
    Dit is een minor die je zelf samenstelt uit verschillende onderwijselementen. Een dergelijke minor moet uit een samenhangend programma van vakken bestaan, verzorgd door een universitaire opleiding en op derdejaars niveau zijn. Mastervakken zijn niet zijn toegestaan. Leg je keuze minimaal 2 maanden van tevoren voor aan je examencommissie met het daarvoor speciaal bedoelde Formulier Aanvraag Goedkeuring Vrije Minor.

    Een schakelminor biedt studenten van zowel de TU Delft als andere universiteiten een instroommogelijkheid in een andere master dan hun 'doorstroommaster ' (de vervolg-masteropleiding in dezelfde discipline als de bacheloropleiding). Wil je een schakelminor volgen? Neem dan contact op met de betreffende contactpersoon. Deze is te vinden in het aanbodmatrix.
  • Stage minor / Buitenland minor
    Je kunt bij een aantal faculteiten praktische of buitenlandervaring  opdoen door te kiezen voor een stage- of een buitenland minor. Ook kun je bij elke faculteit een buitenlandse minor zelf samenstellen en als vrije minor aanvragen bij de examencommissie;
Naam auteur: Webredactie O&S
© 2017 TU Delft

Metamenu